Hotelski fitness paket s aplikacijom

Hotelski fitness paket je pažljivo osmišljena " torba" koju hotel nudi gostu za vježbanje u sobi. Zbog Covid-a smo promjenili navike vježbanja i sve više ljudi vježba samostalno. Gipara je osmislila ovaj paket koji za razliku od konkurentskih se odlikuje i besplatnim pristupom aplikaciji koja pokazuje vježbe koje gost može vježbati s tom opremom. Aplikaciju je moguće dodatno individulazirati da ima hotelski logo.

Sadrži;

Torba

Space set - guma i šipka

Podložak

Guma- power band

Grid Roller

300,00 €
Menu